Došlo je do grješke pri komunikaciji s bazom podataka.
SELECT naslov, IF(sazetak IS NOT NULL, sazetak, tekst) AS tekst, sazetak, naziv_velika, IF(uredjeno IS NULL, CONCAT(DAYOFMONTH(objavljeno), '. ', MONTH(objavljeno), '. ', YEAR(objavljeno),'.'), CONCAT(DAYOFMONTH(uredjeno), '. ', MONTH(uredjeno), '. ', YEAR(uredjeno),'.')) AS datum FROM vijest LEFT OUTER JOIN slika ON vijest.slika = slika.id WHERE vijest.id =