KONTAKTI

Hrvatski odbojkaški savez

HRVATSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ

SJEDIŠTE:
Haulikova 6

TELEFONI:
Odnosi s javnošću: 01/5634-835
Stručni tajnik za natjecanja: 01/5634-836
Računovodstvo: 01/5605-599

FAX:
01/4577-307

E-MAIL:
info@hos-cvf.hr

URI:
hos-cvf.hr

PREDSJEDNIK:
Ante Baković

DIREKTORICA:
Valentina Bifflin

VODITELJICA ODNOSA S JAVNOŠĆU:
Iva Bule

STRUČNI TAJNIK ZA NATJECANJA:
Krunomil Vedriš, tel: 01/5634-836, 091 244 60 42

SPORTSKI DIREKTOR:
Dejan Laninović, tel: 091 538 88 76

STRUČNI SURADNIK:
Ivana Lovreček, tel: 091 543 67 27

KOORDINATOR ADMINISTRATIVNIH POSLOVA, RAČUNOVODSTVO:
Valeria Špiček, tel: 091 244 60 46, 01 5605 599

ODBOJKA NA PIJESKU:
Damir Radeljić, tel: 091 576 72 31

ODBOR ZA SUĐENJE:
Tomislav Kramar, tomislav.kramar@hos-cvf.hr

STEGOVNI SUDAC:
stegovni.sudac@hos-cvf.hr

OIB:
69194856873

PODACI O RAČUNIMA

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb:
SWIFT: RZBHHR2X, IBAN: HR2824840081135055239